สืบสานปณิธานการให้ที่งดงาม
ข้าพเจ้าตั้งปณิธานว่า

ข้าพเจ้าจะทำตัวเป็นประชาชนคนไทยที่ดี ด้วยการคอยช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอ โดยเฉพาะผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากและผู้ที่กำลังเดือนร้อน
ข้าพเจ้าจะทำตัวให้เกิดประโยชน์แก่สังคม และ ประเทศชาติ ด้วยการคิดดี ทำดี ประพฤติ และ ปฎิบัติตัวเป็นคนดี

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ข้าพเจ้าจะทำตัวให้เกิดประโยชน์แก่สังคม และ ประเทศชาติ ด้วยการคิดดี ทำดี ประพฤติ และ ปฎิบัติตัวเป็นคนดี
คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว